Brand

Waar rook is, is vuur. Een brandmeldinstallatie heeft als doel een beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren, zodat er zo weinig mogelijk persoonlijke en materiële schade ontstaat.

Voorkom uitbreiding van brand door middel van het toepassen van een goede en gedegen brandmeldinstallatie. Natuurlijk is het ook van belang dat er goede vluchtroutes en afdoende eigen blusmateriaal is. Voor de brandweer moet een pand altijd goed bereikbaar zijn, het is van belang dat deze snel een goede route door het gebouw kan vinden. Brandbare goederen die u zelf in het pand aanwezig heeft dienen zoveel mogelijk gecentreerd en veilig opgeslagen te worden.

Voor het ontruimen van een gebouw in geval van calamiteiten kunt u ervoor kiezen om een ontruimingsinstallatie, eventueel aangevuld met rookmelders, te laten installeren.

Wat erg belangrijk is bij het ontwerpen van een brandmeldinstallatie is de projectering, immers een verkeerd geprojecteerde installatie zal niet snel detecteren.

B.T.V. Techniek kan in samenwerking met de erkende branddetectie bedrijven voor u een betrouwbaar en goed werkende brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie installeren. De aangelegde installaties kunnen desgewenst of indien vereist gecertificeerd worden.

 

BTV Techniek, vakkundig en betrouwbaar

©2016 BTV Techniek  | website: Webton.nl