Diensten

BTV Techniek kan u op de volgende manieren van dienst zijn:

Nadat een opdrachtgever contact heeft gezocht met BTV Techniek voor het uitbrengen van een voorstel ten behoeve van de technische installatie, gaan we in eerste instantie met de opdrachtgever doornemen wat ze in grote lijnen verwachten van de installatie en hoe ze deze, op een voor hun, zo eenvoudig en duidelijk mogelijke manier kunnen bedienen/onderhouden.

Als het voorstel gereed is, gaan we naar de opdrachtgever om een en ander door te nemen en waar nodig klantgerichte verbeterpunten bespreken. Bij een akkoord van het voorstel gaan we het project voorbereiden en uitvoeren. Tijdens de uitvoering wordt de klant op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en worden eventuele wijzigingen tijdig doorgenomen. De klant kan gedurende het gehele proces (indien nog uitvoerbaar) wijzigingen en extra werkzaamheden doorgeven, teneinde bij oplevering een installatie te verkrijgen die aan wensen/voorschriften voldoet.

Na installatie is het mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten op de geleverde werkzaamheden. De installatie zal dan jaarlijks worden geïnspecteerd op de juiste werking en u heeft recht op 24-uurs service indien er toch nog een storing mocht ontstaan.

Door deze manier van werken zijn we ervan overtuigd dat u nu en in de toekomst bent voorzien van een goed werkende installatie die aan alle eisen en voorschriften voldoet.

BTV Techniek, vakkundig en betrouwbaar

┬ę2016 BTV Techniek  | website: Webton.nl