Installatie

BTV Techniek is sterk in het installeren, testen en inbedrijfstellen van technische installaties met betrekking tot de beveiligings-, communicatie-, en elektrotechniek.

Door deze hoofdgroepen met elkaar te combineren, ontstaat er voor uw woon/werk situatie een logische en doorzichtige installatie die bovenal eenvoudig in gebruik is.

Bij aanvang van een project wordt de planning gemaakt en wordt gefaseerd vastgesteld wanneer de benodigde mankracht en materialen nodig zijn. Mensen worden van te voren ingepland, zodat er een goede projectbezetting is. Zo ook worden de materialen tijdig besteld of op afroep klaar gelegd, waardoor er geen vertraging ontstaat in de werkzaamheden. Tijdens het lopend project wordt alles continu in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd. Door deze gestructureerde opzet zijn eventuele onverwachte zaken snel op te lossen en wordt het project op tijd opgeleverd.

Na oplevering krijgt de klant duidelijke uitleg en een goed gedocumenteerd overzicht van de aangebrachte werkzaamheden.

Voor de goede nazorg kan de klant een preventief onderhoudscontract afsluiten, waarmee de installatie volgens een vast schema wordt geïnspecteerd en waarmee de klant gebruik kan maken van onze 24-uurs service dienst.

BTV Techniek, vakkundig en betrouwbaar

┬ę2016 BTV Techniek  | website: Webton.nl